Allt om funktionärer

Kungälvs Simsällskap har som målsättning att ha en funktionärsutbildad person per familj hos varje tävlingssimmare.

HUR MÅNGA FUNKTIONÄRER BEHÖVS DET EGENTLIGEN?
Det finns flera typer av funktionärer inom tävlingssimning.
1. Tävlingsledare 

2. Starter 
3. Biträdande tävlingsledare 
4. Bandomare
5. Tidtagare
6. Vändningskontrollant

 1. Tävlingsledare
  I startmomentet av ett heat visslar tävlingsledare i en visselpipa för att informera simmarna att de ska upp på startpallarna. När simmarna står stilla överlämnar tävlingsledaren heatet till startern.
 2. Starter
  Startern säger ”på edra platser” samt trycker på startknappen vilket utlöser startsignalen samtidigt som den elektroniska tidtagningen går igång. Starter och tävlingsledare registrerar och dömer eventuella felaktiga starter (tjuvstarter).
 3. Biträdande tävlingsledare
  Står/går på motsatta sidan långsidan om tävlingsledare och fungerar som ett stöd till tävlingsledare och andra funktioner. Kan även ha rollen som bandomare.
 4. Bandomare
  Bandomare finns vanligtvis en per långsida av bassängen. De har i uppgift att bedöma om simmarna använder en godkänd simteknik.
 5. Tidtagare
  En per tävlingsbana. Står bakom startpallarna på bassängens ena kortsida. Tidtagarna godkänner en simmares start, vändning samt målgång och tar en manuell backup-tid. Tidtagaren meddelar varje godkänd/ej godkänd start/vändning till bandomaren.
 6. Vändningskontrollant
  På bassängens andra kortsida befinner sig vändningskontrollanterna, en per tävlingsbana. Dessa kontrollerar och godkänner enbart simmarnas vändningar, som rapporteras till i första hand vändningskontrollantledaren, annars till bandomaren.

ATT BLI FUNKTIONÄR
För att bli svensk simfunktionär måste man gå kursen ”Simtävlingsfunktionär steg 1” och bli godkänd av Svenska Simförbundet. Efter steg 1 har man rätt att vara tidtagare och vändningskontrollant. För att bli bandomare, vändningskontrollantledare, starter och tävlingsledare krävs ytterligare en kurs, "Simtävlingsfunktionär steg 2".

SOM FUNKTIONÄR FÅR DU
- Regelkunskap om simning.
- Djupare förståelse för ditt barns simning och simtävling.

- Du förstår vändningar, starter och ditt eget barns simutveckling mycket bättre.
- Mycket roligare att titta på tävlingarna när man kan reglerna.
- Hjälpa klubben vid simtävlingar.

- Det lönar sig alltid att dela barnets fritidsintresse!
- Med kunskaper om tävlingsreglerna blir det lättare att förstå och förklara varför barnen ibland blir diskade på tävlingar.

GRUNDUTBILDNING
Kungälvs Simsällskap bjuder in till utbildning för "simtävlingsfunktionär steg 1" två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Kursen är helt kostnadsfri och arrangeras på plats hos Kungälvs Simsällskap. Efter genomförd utbildning så har kursdeltagaren sex månader på sig att genomföra två praktikpass på tävling för att bli godkänd tävlingsfunktionär. 
Grundutbildningen omfattar:
- Två teoretiska pass
- Två praktikpass
utbildningen genomförs av erfarna funktionärer som har utbildats speciellt för detta ändamål (klärkare).

VIDAREUTBILDNING
Tävlingsfunktionär: utbildningen genomförs vanligen inom föreningar eller distrikt. Efter utbildning och praktik vid tävling är man godkänd att verka som funktionär vid simtävlingar, (Steg 1).
Distriktsfunktionär: För att gå denna ska man vara godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan man inneha ledande befattningar vid simtävlingar. Simdistriktet ansvarar för arrangemang av dessa utbildningar, (Steg 2).
Förbundsfunktionär: SSF/RK utbildar och godkänner det tredje funktionärssteget, dvs förbundsfunktionärer, vilka bl.a. tjänstgör som tävlingsledare (TL), biträdande TL och starter vid svenska mästerskap och står till distriktens/regionernas förfogande i regel-frågor.

YTTERLIGARE FUNKTIONÄRER
I sekretariatet finns – Sekreterare – Eltidtagare – Speaker – Prisutdelare
Sekreteraren sköter anmälningar, strykningar, tider och resultat med hjälp av programvaran ”WinGrodan”, som hanterar all data före/under/efter tävlingen.
Eltidtagningen kan i vissa fall hanteras av startern. Eltidtagaren har också en mjukvara ”ARES 21” där alla tider/backuptider hanteras och skeppas över till ”WinGrodan”. Speakern läser upp vem simmarna är och följer loppen, en viktig person under tävlingen. Givetvis finns det också en prisutdelare.