Minisimgrupper

Här badar barn och medhavande vuxen tillsammans i vattnet. Med hjälp av lekar, sånger och övningar lär ni er vattenvana, vattensäkerhet och respekt för vatten. Med detta menas att våga doppa huvudet, hoppa från kanten och själv vända tillbaks (rädda sig själv om man trillar i) och vänta på okej innan man hoppar i vattnet.

Prislista för våra simkurser. 


Delfinen

Delfinen

Ålder: 2 – 4 år
Pool: Lagunen

Förkunskaper:
Har gått minst en simkurs och kan dyka/doppa.
Barnet är 2 år och har inte fyllt 4 år, när kursen startar.

Mål: 
Fortsätta utveckla sina sim- & dykkunskaper

 

.

Svärdfisken

Svärdfisken

Ålder: 2 – 4 år                                                                                     
Pool: Lagunen

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Barnet är 2 år och har inte fyllt 4 år, när kursen startar.

Mål:
Vattenvana och trygghet i och kring vatten. Påbörja sin simutveckling. 

 

.

Späckhuggaren

Späckhuggaren

Ålder: 3,5 – 5 år                                                                        
Pool: Lagunen

Förkunskaper:
Har gått minst en simkurs och kan dyka/doppa. 
Barnet är 3, 5 år och har inte fyllt 5 år när kursen startar.

Mål: 
Förberedande för att gå till simskolan själv efter 1-2 terminer. Föräldrar slussas successivt upp på kanten för att förbereda barnen inför simskola, där föräldrar ej är med i vattnet.
Vattenvana och trygghet i och kring vatten. Fortsätta utveckla sina sim- & dykkunskaper.