Styrelse

Kungälvs Simsällskaps (KSS) styrelse väljs varje år av medlemmarna på ett årsmöte. Styrelsen ska utveckla föreningen i enlighet med KSS vision och värdegrund. Samtliga styrelsemedlemmar har varit eller är på något sätt involverade i klubben antingen som simmare, simmarförälder eller liknande. 

Styrelsen träffas var fjärde till sjätte veckan. 
Årsmötet hålls en gång per år under vinterhalvåret. 

Styrelsen nedan valdes vid årsmöte 29 mars 2023. 

Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Styrelseordförande

Johan Hildesson
Johan Hildesson
Vice ordförande

Område: sponsring och strategi.

Ossian Arvidsson
Ossian Arvidsson
Verksamhetsansvarig

Kassör

Sofia Öberg
Sofia Öberg
Ledarmot

Område: evenemang, engagemang, sponsring och strategi.

Maria Framme
Maria Framme
Ledarmot

Område: evenemang och engagemang

Linda  Hult
Linda Hult
Suppleant

Område: personal.

Therese Johansson
Therese Johansson
Suppleant

Område: Sekreterare och kansli.

Sven Ingvarsson
Sven Ingvarsson
Suppleant

Område: träning och tävling.

Carolina Svanström
Carolina Svanström
Suppleant

Område: träning, tävling och personal.