Hindersim

Från och med 2022 driver Kungälvs Simsällskap även idrotten Hindersim. Grenen går ut på att idrottaren simmar 50 meter, så snabbt som möjligt, men med fyra standardiserade hinder som ska forceras, antingen över eller under, för att ta sig i mål.  

Hindren placeras ut på banan enligt följande:
Hinder 1: (9m) Över en flytande stock, (12m) Under en flytande stock
Hinder 2: (20m) Under en 3 meter lång spaljé (brygga)
Hinder 3: (31m) Över ett bord 50 cm ovan ytan
Hinder 4: (44m) Under en flytande stock

Hindersim går under Svenska Mångkampsförbundet (SMKF). Från början var hindersim en av delarna i Militär femkamp där grenen utformades för att bland annat få fram de främsta attackdykarna. I dag är hindersim även en civil och individuell sport i Sverige.


KSS och hindersim

Sommaren 2019 tävlade Anton Arvidsson från KSS på SM för Hindersim för första gången och tog ett silver på distansen. Därefter har han fortsatt simma på SM och tagit guld 2020 (24,81), 2021 (världsrekord 23,55) och 2022 (24,8).  

Sedan 2021 har vi skickat större trupper till SM där vi fått många nya rekord och medaljer i olika ålderklasser. 

Vår egna hindersimbana användas regelbundet för en större och ännu starkare trupp till framtidens mästerskap!

För världsrekordfilmen, se World Record Obstacle Swimming